Προϊόν #2

Αυτό είναι το δεύτερο παράδειγμα προιόντος

http://anodorio.blogspot.gr/