Θολωτοί τάφοι 

Οι θολωτοί τάφοι της Μάλθης

Toomb. Click to enlarge
Ο δρόμος και η είσοδος
του θολωτού τάφου Α

Εκτός από ορισμένους τάφους με ΥΕ ταφές στην ακρόπολη βρέθηκαν από τον Valmin και δύο θολωτοί τάφοι δυτικά του λόφου και σε κοντινή απόσταση. Οι δύο θολωτοί τάφοι που βρέθηκαν ήταν ουσιαστικά υπέργειοι και είχαν σκεπαστεί ώστε να σχηματιστούν τεχνητοί τύμβοι.
Ο καλύτερα διατηρημένος είναι ο πρώτος. 'Ενας "δρόμος" μήκους 13,5 μ. επενδεδυμένος οδηγεί στην είσοδο. Στη φωτογραφία διακρίνουμε το ανώφλι και το κουφιστικό τρίγωνο. Ο ταφικός θάλαμος έχει διάμετρο 6,85 μ. και ύψος 5,8 μ. Εθεωρείτο ο καλύτερα διατηρημένος θολωτός τάφος στη Μεσσηνία. Σήμερα όμως χρειάζεται υποστύλωση, γι' αυτό και είναι περιφραγμένος και κλειστός για το κοινό.

Ο δεύτερος τάφος βορειότερα δεν διασώζεται σε τόσο καλή κατάσταση. 'Εχει κι αυτός επενδεδυμένο δρόμο μήκους 12,5 μ., όμως λείπουν το υπέρθυρο και το ανώτερο μέρος του θόλου

Βλ. επίσης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ολυμπίας, Μάλθη