ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ ,ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΥΧΕΤΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ , ΑΝΘΡΩΠΙΑ  ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 2019