Πρόστιμο 6.000 ευρώ σε πυρηνελαιουργεία των Δήμων Οιχαλίας και Καλαμάτας

 

Πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ επέβαλε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Π. Τατούλης, σε τρία πυρηνελαιουργεία, εκ των οποίων το ένα λειτουργεί στο Δήμο Οιχαλίας και τα άλλα δύο στο Δήμο Καλαμάτας.
Το μεγαλύτερο, που είναι 4.000 ευρώ, αφορά στην εταιρεία «ΟΙΧΑΛΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Ε.Π.Ε.».
Το πρόστιμο επιβλήθηκε για την ύπαρξη αποθηκευμένης ποσότητας τριφασικού ελαιοπυρήνα και πυρηνόξυλου σε μη στεγασμένο τσιμεντοστρωμένο χώρο (1.000 ευρώ), για την ύπαρξη σε υπαίθριους χώρους πέριξ της μονάδας συσσωρευμένων λιμναζόντων υγρών σκούρου χρώματος και ελαιώδους μορφής, κατά παράβαση των προβλεπομένων (2.000 ευρώ), για την ύπαρξη σε υπαίθριο χώρο παραπλεύρως της νέας μονάδας σωρού
τέφρας από τις εστίες καύσης, κατά παράβαση των προβλεπομένων (500 ευρώ) και για το
γεγονός ότι οι προσκομισθείσες μετρήσεις εκπομπών σωματιδιακών ρύπων έχουν διενεργηθεί από εργαστήριο μη διαπιστευμένο για τις ανωτέρω μετρήσεις σωματιδιακών εκπομπών (500 ευρώ).
Επίσης, αποφασίστηκε να ενημερωθεί η αρμόδια περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας σχετικά με συγκεκριμένες διαπιστώσεις στην εισήγηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Μεσσηνίας, αλλά και να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.
Το δεύτερο πρόστιμο έχει συνολικό ύψος 1.000 ευρώ και επιβλήθηκε στην εταιρεία «Μεσσηνιακή - Γεωργικές Βιομηχανίες ΑΒΕΕ», ιδιοκτήτη πυρηνελαιουργείου στο Ασπρόχωμα.
Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Τατούλη, το πρόστιμο αφορά στην εγκατάσταση και ένταξη ως λειτουργικό τμήμα της δραστηριότητας 8 μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης πυρηνέλαιου και μονάδας αποκονίωσης και ενσάκισης πυρηνόξυλου, που δεν περιγράφονταν και δεν αποτυπώνονταν στα εγκεκριμένα σχέδια.
Αναφέρεται, επίσης, ότι θα ενημερωθούν η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας σχετικά με τις διαπιστώσεις που έγιναν, όπως και η αρμόδια υπηρεσία δόμησης του Δήμου Καλαμάτας σχετικά με τις διαπιστώσεις του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. Θα γίνει, δε, διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, προκειμένου να σχετιστεί με δική του παραγγελία, αλλά και να εξεταστεί αν η απαγόρευση λήψης φωτογραφιών από το χώρο της μονάδας από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης συνιστά παράβαση.
Το τελευταίο πρόστιμο αφορά στην εταιρεία «Πυρήνας Α.Ε.», ιδιοκτήτη πυρηνελαιουργείου στη Σπερχογεία. Το ποσό είναι 1.000 ευρώ και επιβλήθηκε για την αποθήκευση ποσότητας τριφασικού ελαιοπυρήνα και πυρηνόξυλου σε μη στεγασμένο τσιμεντοστρωμένο χώρο, κατά παράβαση των προβλεπόμενων όρων λειτουργίας.
Και σε αυτή την περίπτωση θα διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσής στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, προκειμένου να συσχετιστεί με δική του παραγγελία, ενώ από το πρόστιμο το 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) και το υπόλοιπο 50% υπέρ Π.Ε. Μεσσηνίας.
 

 

https://anodorio.blogspot.gr/