Δημοτικό Σχολείο

 
Το 1959 λειτούργησε το Δημοτικό σχολείο στο σημερινό δημόσιο κτήριο, πρόκειται για πέτρινο κτήριο με δυο τάξης και γραφείο δασκάλων καθώς και βοηθητικούς χωρους.