Σούλι

Στο Σούλι  ο οικισμός δημιουργήθηκε  περίπου από το 1865 και μετά όταν κάτοικοι από το Χάϋν Γλιάτ μετακινήθηκαν για να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο μια και το νέο χωριό έδινε περισσότερες δυνατότητες για μια πιο εύκολη ζωή . Το Σούλι κτίστηκε στα ριζά  του χαμηλόβουνου  <<Τσούκα>> .

Το κλίμα στο Σούλι είναι άριστο χωρίς υγρασία, χωρίς παγετό και χωρίς κουνούπια και πρέπει να ήταν ένας από τους βασικούς λόγους  επιλογής της τοποθεσίας για τη δημιουργία του χωριού μιας και εκείνα τα χρόνια υπέφεραν από θέρμες και ελονοσία.

Στο  Σούλι κτίστηκε στο κέντρο του χωριού η εκκλησία  της Υπαπαντής του Χριστού για να μπορούν οι κάτοικοι να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Διπλά στην εκκλησία είναι και η βρύση του χωριού.

Διοικητικά το Σούλι δεν υπήρξε αυτόνομη κοινότητα και ανήκε στην κοινότητα Γλιάτα (Ηλέκτρα)  Μαντίνειας .  Στο Γλιάτα πήγαιναν και τα παιδία σχολείο.

Μετά το Β Παγκόσμιο πόλεμο πολλές οικογένειες μετεγκαταστάθηκαν στο Βασιλικό  και έως το 1965 είχε ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση.

Σήμερα στο Σούλι διατηρείται σε καλή κατάσταση η εκκλησία  της Υπαπαντής του Χριστού, η βρύση, και σώζονται και κάποια σπίτια.

Πηγή  για τα παραπάνω αποτέλεσε το βιβλίο ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  του συγχωριανού μας  ΣΩΤΗΡΗ. Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ