Το κάστρο του Μίλα

 
 Το Μίλα, ανήκει στον δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας και απέχει από τον Μελιγαλά 7 χιλιόμετρα. Με υψόμετρο 295 μέτρα το Μίλα είναι σε σημείο στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο του Βόρειου μεσσηνιακού κάμπου.   
   

 

 Το Κάστρο του Μίλα είναι ένα μεσαιωνικό οχυρό χτισμένο βόρεια από το χωριό Μίλα Μεσσηνίας και εντάσσεται σε μια σειρά μικρότερων κάστρων που ιδρύονται σε σημαντικές θέσεις για τον έλεγχο των μεσαιωνικών οδών ή την επιβεβαίωση της τοπικής εξουσίας των φράγκων φεουδαρχών. Έχει ταυτιστεί με το Chateaunef που φέρεται ότι ίδρυσε η Ισαβέλλα Βιλλεαρδουίνου (1297-1301) για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Ελλήνων του Δεσποτάτου του Μορέως, που με ορμητήριο το αρκαδικό κάστρο του Γαρδικίου εξαπέλυαν επιθέσεις στον μεσσηνιακό κάμπο.  Πρόκειται για μικρό φρούριο χτισμένο βόρεια του χωριού Μίλα, σε σημείο στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο του μεσσηνιακού κάμπου στα βόρεια. Είναι τραπεζιόσχημο στην κάτοψη και διαθέτει δυο οχυρωματικούς περιβόλους.  Ο εσωτερικός περίβολος ήταν πιθανότατα χώρος κατοίκησης και ενισχυόταν περιμετρικά με τρεις τετράπλευρους πύργους. Ο εξωτερικός σώζεται σε χαμηλότερο ύψος και η τοιχοποιία του είναι πιο αμελής.  Το κάστρο παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τον εμπλουτισμό της γνώσης μας γύρω από την κατασκευή και λειτουργία των μικρότερων οχυρών του Μεσαίωνα.

 Η είσοδος του κάστρο βρίσκεται στην βόρεια πλευρά ενώ εντός του κάστρο αναφέρεται η ύπαρξη υπόγειας σήραγγας, η οποία σύμφωνα με την παράδοση καταλήγει μερικές εκατοντάδες μέτρα έξω από το κάστρο στο έρημο πιά εκκλησάκι της Βραχοπαναγίτσας στις όχθες του ποταμού "Ξάστερος". Δίπλα από το εκκλησάκι, στη ρίζα του βράχου, υπάρχει και μια πηγή νερού. Επομένως για τους κατοίκους του κάστρου πιθανόν η σήραγγα να αποτελούσε μυστική έξοδο εν μέσω πολιορκιών, αλλά και εναλλακτική λύση για την προμήθεια νερού.

Το εκκλησάκι της "Βραχοπαναγίτσας" στις όχθες του ποταμού "Ξάστερος"

 ΠΗΓΗ:
Ιστότοπος: Υπουργείο Πολιτισμού
Ιστότοπος: Ομάδα Πυθέας

 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Το Κάστρο του Μίλα χάρη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ξαναγίνεται γερό, στήνεται ξανά όρθιο, θα είναι πιο εύκολα επισκέψιμο και θα γίνει πολύ πιο γνωστό, προβάλλοντας τον τόπο και την ιστορία του. Είνα, όπως το αντικρίζει ο ταξιδιώτης στην Εθνική Οδό Τσακώνας-Καλού και στην περιοχή πριν από το χωριό Βασιλικό. Στο Κάστρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. 

Οι εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο έργου με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και υλοποιείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. 

Το Κάστρο “ταυτίζεται με το Νεόκαστρο (Châteauneuf) που ίδρυσε η Ισαβέλλα Βιλλεαρδουίνου (1297-1301)” μας είπε η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Δρ. Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά, επισημαίνοντας ακόμη: “Πρόκειται για μικρό αλλά επιβλητικό οχυρό χτισμένο σε θέση στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής και των μεσαιωνικών οδών, το οποίο παρουσιάζει ομοιότητες με κάστρα-κατοικίες της Δυτικής Ευρώπης. Το κυρίως κάστρο έχει σε κάτοψη ακανόνιστο τετράπλευρο σχήμα και ενισχύεται περιμετρικά με τρεις ογκώδεις πύργους. Βόρεια αναπτύσσεται ένας χαμηλότερος οχυρωματικός περίβολος, αμελέστερης κατασκευής, ενώ σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων βορειοδυτικά υπάρχουν τα λείψανα μικρής πύλης”.

 Στο Κάστρο του Μίλα το αναστηλωτικό έργο που εκτελείται είναι μεγάλης κλίμακας και ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η διευθύντρια της Εφορείας κ. Μηλίτση-Κεχαγιά οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα περιλαμβάνουν: “Την διαμόρφωση μονοπατιού πρόσβασης προς το κάστρο, τον εκτεταμένο καθαρισμό από τη βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο του, την διαλογή των πεσμένων επιφανειακών λίθων καθώς και ανασκαφικές διερευνήσεις σε διάφορα σημεία του μνημείου για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη κατεστραμμένων τμημάτων της οχύρωσης.


 

Στη βόρεια πλευρά του κάστρου έχουν αφαιρεθεί επιχώσεις για τον εντοπισμό του σχεδόν κατεστραμμένου βόρειου τείχους. Στη βορειοανατολική πλευρά της οχύρωσης πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή της κατεστραμμένης βορειοανατολικής γωνίας και γίνονται εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης. Στο νότιο και στο ανατολικό τείχος έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης με λιθοδομή στα εξωτερικά ανοίγματα και στις σπηλαιώσεις. Στη να πλευρά της οχύρωσης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης του περίδρομου και η επίστρωσή του με κονίαμα και έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες λιθοσυμπλήρωσης των τοξοθυρίδων και των παραθύρων, καθώς και η αρμολόγηση των όψεων της οχύρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Στον ανατολικό πύργο έχουν αφαιρεθεί με ανασκαφική μέθοδο εκτεταμένες επιχώσεις από την περίμετρο και το εσωτερικό του προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη των περιμετρικών τοιχοποιιών του, κυρίως στις πλάγιες πλευρές και στη δυτική όψη του και ακολούθησε η αποκατάσταση των εν λόγω πλευρών (οι οποίες έχουν ξεπεράσει σε ύψος τα 5μ. περίπου). Ακολούθως και προκειμένου να ενισχυθεί στατικά η ανατολική πλευρά του πύργου, η οποία σώζεται σε ύψος 12μ. περίπου, ξανακτίστηκε ολόκληρη η εσωτερική όψη της. Στον ανατολικό πύργο έχουν επίσης αποκατασταθεί πλήρως τέσσερις από τις εφτά τοξοθυρίδες του και έχει ανακατασκευαστεί στο μέσο περίπου της δυτικής πλευράς η θύρα εισόδου σε αυτόν. Στις εξωτερικές όψεις του πύργου έχει γίνει καθαίρεση των παλαιών σαθρών κονιαμάτων και εφαρμογή νέων, ενώ για την εξασφάλιση της στατικής του επάρκειας έχουν τοποθετηθεί ανοξείδωτοι μεταλλικοί ελκυστήρες σε επάλληλες στάθμες. Στον νότιο πύργο έχει γίνει αφαίρεση επιχώσεων από το εσωτερικό του και έχει γίνει αποκατάσταση της εσωτερικής παρειάς του ανατολικού τοίχου του ενώ βρίσκονται σε αρχικό στάδιο οι εργασίες ανακατασκευής των κατεστραμμένων εξωτερικών όψεών του”.

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου έχουν προσληφθεί ένας αρχαιολόγος (Παναγιώτης Βρυώνης), τέσσερις εξειδικευμένοι εργατοτεχνίτες (Γεώργ. Γεωργούσης, Θεόδ. Κότσιρας, Ι. Μιχελή, Παν. Βενιζελέας) και μια πολιτικός μηχανικός (Ευσταθία Σορολή), που αποχώρησε οικειοθελώς από το έργο τον Φεβρουάριο του 2021. Το έργο συνδράμει το τακτικό επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (Κων/νος Γιαννακόπουλος, Δημ. Διακουμέας, Παν. Βαχαβιόλος, Νικ. Σόφτης, Φώτ. Μίντζηρας, Αθ. Κορμπόπουλος, Δημ. Κορμπόπουλος, Πέτρ. Μουρτζάς), με επικεφαλής τον Δρα αρχαιολόγο Μιχαήλ Κάππα, Προϊστάμενο του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων της Εφορεία.

 ΠΗΓΗ https://kalamatajournal.gr/images/logo.gif