Ι.Ν Αναστάσεως

Ο Ι.Ν της Αναστάσεως  είναι η εκκλησία του κοιμητηριού του κάτω Βασιλικού.
https://anodorio.blogspot.gr/