Άγιος Νικολαος

Η εκκλησία του Άγιου Νικόλαου βρίσκεται στην περιοχή του Άνω Βασιλικού ( Κατσούρα), χτίστηκε  το 1888 όπως αναφέρεται στη είσοδο του ναού και ήταν  ο κεντρικός ναός  του Κατσούρα

Ο ναός ανεγέρθηκε σε χώρο που πρόσφερε  ο Νικόλαος Γεωργόπουλος,  και προϋπήρχε ερειπωμένο  εκκλησάκι  κτισμένο πιθανόν από τους παλαιότερους κατοίκους του Πηλιουρά. Διπλά στον ιερό ναό λειτούργει το κοιμητήριο του 'Ανω Βασιλικού.

 Εως το 1915 στον Άγιο Νικόλαο εκκλησιαζόντουσαν και οι κάτοικοι του Βασιλικού μέχρι  να χτιστεί η εκκλησία της Αγίας Τριάδας.

Ο πρώτος πάπας που λειτούργησε στον Άγιο Νικόλαο ήταν ο παπακόλιας  από το Κλέσουρα  τον όποιο διαδέχτηκε  Κωνσταντίνος Πολίτης  (παπαπολίτης ) επίσης από το Κλέσουρα  .

Γιορτάζει την ημέρα του Άγιου Νικόλαου στης 6 Δεκεμβρίου όπου και τελείται θεία λειτουργία.

Πηγή το βιβλίο  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΙΣΤΟΡΙΑ του  ΣΩΤΗΡΗ. Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.