Υπαπαντή στο Σούλι.

Η  Υπαπαντή του Χριστού βρίσκετε   στο κέντρο   του παλιού οικισμού του Σουλίου  διπλά  σε βρύση με τρεχούμενο νερό και αιωνόβια πλατάνια

Γιορτάζει στης 2 Φεβρουαρίου