ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ , ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΥΧΕΤΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ , ΑΝΘΡΩΠΙΑ  ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 2020