Οι περιοχές της Μεσσηνίας που δυνητικά διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πλημμύρας

Μεγάλες αστικές περιοχές της Μεσσηνίας, σε όλους τους Δήμους του νομού, περιλαμβάνονται στον ενιαίο χάρτη περιοχών που διατρέχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει δεδομένα σχετικά με τις πλημμύρες, ενώ στόχος είναι να συμβάλει στην εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας.

Το εν λόγω εργαλείο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, η οποία θεσπίζει μηχανισμούς διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Για πρώτη φορά περιλαμβάνει έναν ενιαίο χάρτη περιοχών που διατρέχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, καθώς και μια πύλη πρόσβασης σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, παρέχοντας έτσι στους φορείς λήψης αποφάσεων μια επισκόπηση των δεδομένων που χρειάζονται για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

Περιοχές της Μεσσηνίας

Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται όλες οι περιοχές της Μεσσηνίας οι οποίες έχουν δηλωθεί ότι διατρέχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να εμφανίζεται στις περιοχές της Καλαμάτας, της Μεσσήνης και της Άνω Μεσσηνίας.

Το Βασιλικό είναι ανάμεσα στις περιοχές με δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.

Ο δε χάρτης είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  discomap.eea.europa.eu/floodsviewer/.

 

Πηγή www.tharrosnews.