ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Το ελαιουργείο Κακούτης στην Ακρόπολη (Κόκλα) Μεσσηνίας ανακοινώνει πως για την εβδομάδα αυτή οι τιμές ελαιόλαδου είναι οι εξής: 8,00€ το συμβατικό ελαιόλαδο και 8,20€ το ΠΟΠ ελαιόλαδο.